Ana sayfa Sık Sorulan Sorular

Abone bağlantı anlaşması nedir ?

Dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede, bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması ; müşterinin talep etmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapması halinde taraflarca imzalanan belgedir.


Abonelik Sözleşmesi nedir ?

İç tesisatın onayını müteakip, gerekli belgelerin dağıtım şirketine ibrazı ve ilgili mevzuatta belirlenmiş bedelin yatırılmasından sonra doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle dağıtım şirketi arasında imzalanan belgedir.


Bağlantı anlaşması ve abonelik sözleşmesi işlemlerini kimler yürütür?

Bağlantı anlaşması işlemleri mülk sahibi, abonelik sözleşmesi işlemleri ise doğal gaz kullanıcısı (kiracı) tarafından yürütülür. Dolayısıyla bağlantı bedeli ödemesi mülk sahibine, güvence bedeli ödemesi kiracıya aittir. Bağlantı işlemi muvafakatname, abonelik sözleşmesi işlemi ise noterden vekalet verilen kişilerce takip edilebilir.


Mülk sahibinin yurt dışında bulunması halinde nasıl abone olabilirim?

Müşteri hizmetleri merkezimize tapu fotokopisi, mülk sahibi kimlik fotokopisi ve muvafakatname (örnek için tıklayınız.) beyan ederek abone olabilirsiniz.


Ferdi ısıtılan kooperatif binalarında bağlantı anlaşması nasıl gerçekleştirilir?

Bu tip binalarda tapu, ödemeler tamamlanınca verileceğinden, bağlantı işleminde tapu yerine kooperatif yönetiminden üyelik yazısı (kaşe ve imzalı) sunulması yeterlidir.


Apartman kararı alındığında, tüm daireler doğal gaza geçmek zorunda mıdır?

Ferdi kullanım kararı alındığında böyle bir zorunluluk yoktur. Tüketime hemen başlamayacak dairelerin, ortak tesisatın (kolon hattı) masraflarına katılması yeterlidir. Ancak İl Mahalli Çevre Kurulu’nun zorunlu kullanım kararı aldığı illerde, kararda belirtilen süre aşılmamalıdır.


Doğal gaz tüketilen bir binada yeni kiracıyım. Hangi işlemleri yapmam gerekir?

Abonelik sözleşmesi belgeleriyle birlikte (detaylı bilgi için tıklayınız.) müşteri hizmetleri merkezimize başvurabilir, güvence bedelini yatırdıktan sonra da abonelik sözleşmesini imzalayabilirsiniz. Şirketimiz, yetkili personelini birkaç gün içinde tesisatınızı incelemek üzere adresinize yönlendirecektir. Bu arada, inceleme sonrası tarafınıza uygunluk belgesi sunulmadan veya eski (önceki kullanıcı adına) abonelik sözleşmesi ile yapılan tüketimlerin “usulsüz kullanıma” gireceği unutmamalısınız.


Bağlantı bedelinin dışında sayaç için ayrıca ödeme yapmam gerektiği söyleniyor. Doğru mudur?

Sayaç, dağıtım şirketinin malıdır ve ücretsiz olarak kullanımınıza sunulacaktır. Söz konusu bedel, abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında tahsil edilen ve depozito niteliği taşıyan güvence bedelidir (sayaç, güvence bedelinin yatırılmasını takiben sertifikalı firmanıza teslim edilir). Sayaçlar bulundukları tesisatlara aittir. Farklı adrese taşınma durumunda, sayaçların sökülmesi suçtur.


Proje onay bedelleri nasıl belirleniyor?

Doğal gaz dağıtım şirketleri, projede yer alan sayaç sayısı ve tipine (doğal gaz tüketim miktarına) göre onay bedeli tahsil ederler. Bu bedeller, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve güncellenir.


Bağlantı  iptalimi nasıl gerçekleştiririm?

Mevzuata göre, bağlantı bedeli bir defaya mahsus olarak tahsil edilir ve iade edilemez. Dolayısıyla bağlantı anlaşmasının iptali söz konusu değildir.


Abonelik sözleşmemin feshini nasıl gerçekleştiririm?

Kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte müşteri hizmetleri merkezimize başvurmalısınız. Abonelik sözleşmesini imzalama aşamasında ödenen güvence bedeli tarafınıza ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli güncellemeler yapılarak, 5 işgünü içerisinde iade edilecektir. Abonelik sözleşmesi feshini, ancak sözleşme sahibi veya noterden vekalet verilen kişi yapabilir.


Ön ödemeli (kartlı) sayaç kullanmak için yapmam gerekenler nelerdir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Mevzuatına göre 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun (18.04.2001) yürürlüğe girmesinden önce var olan dağıtım şirketleri, ön ödemeli sayaç kullanan tüketicilerinden ilave bağlantı bedeli tahsil edebilirler. Bu kapsamın dışında kalan bir dağıtım şirketi olarak biz, ilgili hizmeti yalnızca kamu kuruluşu olan abonelerimize sunuyoruz.


Fatura tutarı, tüketime bölündüğünde neden doğal gaz perakende fiyatından farklı bir değer elde edilir ?

Doğal gaz, tüketicinin ihtiyacı ve teknik zorunluluklara bağlı olarak farklı basınçlarda arzedilmektedir. Basınç altında sıkışabilen bir yakıt oluşu nedeniyle kullanım basıncı arttıkça, birim zamanda tüketilen doğal gaz miktarı da artmaktadır. Ancak sayaçlar, farklı kullanım basınçlarında bile aynı tüketim değerini göstermektedir. Bu nedenle tüketilen gerçek doğal gaz miktarını belirlemek adına “düzeltme katsayısı” kullanılmaktadır. 1 m3 doğal gazın yanmasıyla elde edilen enerji miktarının (ortalama üst ısıl değer), standart değere (9.155 kcal/m3) oranlanmasıyla da diğer yakıtlardan farklı olarak alınan enerji miktarında ödeme yapılır. Perakende fiyattaki farklılık bu iki katsayıdan kaynaklanmaktadır.


Şehir dışına çıkışlarda fatura nasıl takip edilir ?

Sayaçtaki gösterge değeri küsüratsız olarak (kırmızı çerçeveli kısmın solundaki değer) okunmalı, müşteri hizmetleri merkezimize telefonla (irtibat bilgileri için tıklayınız.) iletilerek faturanın düzenlenmesi talep edilmelidir (lütfen merkezimizi aramadan önce tesisat veya sayaç numaranızı not alınız, bu bilgilere ulaşamadığınız taktirde adresinizi bildiriniz.).


Doğal gaz zehirli midir?

Doğal gaz zehirli değildir, ancak bir hacmi yüksek oranda doldurduğunda yeterli oksijen kalmayacağından boğucu etkisi vardır. Bütün yakıtlarda olduğu gibi doğal gazın yanmasıyla da (diğer yakıtlara nazaran çok düşük miktarlarda) zehirleyici etkisi bulunan karbonmonoksit (CO) açığa çıkar. Cihaz bacalarının bakımına gerekli özeni gösterirseniz, hiçbir problemle karşılaşmadan doğal gaz kullanabilirsiniz.


Doğal gaz neden temiz bir yakıttır?

Doğal gazın yanması sonucunda katı atık (cüruf, is vb.) oluşmaz. Tüketime sunulmadan önce kükürt bileşenleri ayrıştırıldığından asit yağmurlarına yol açmaz. Yanma ürünlerinin % 19’u su buharıdır ve diğer yakıtlara nazaran çok düşük miktarlarda karbonmonoksit ve azotoksit bileşenleri bulunur. Ayrıca yapısında carbon miktarı az, hidrojen miktarı çoktur. Bu nedenle küresel ısınmayı önlemede en uygun enerji kaynağıdır.


Tesisat kontrolü ve onayından sonra cihazlar kullanılabilir mi?

Dağıtım şirketi yetkilisinin tesisatınıza onay ve tarafınıza uygunluk belgesi vermesinin ardından, cihazlar yetkili servislerce (cihazın kullanımıyla ilgili bilgiler size servis personelince aktarılır) devreye alınmalıdır. Bu amaçla en yakın yetkili servisi aramalı ve randevu talep etmelisiniz. Yetkili servis dışındaki devreye almalarda, cihazın garanti kapsamı dışına çıkacağı unutmamalısınız. Ayrıca fırın ve ocakların doğal gaza dönüşümünde, yetkili servisten bağlantı noktasını köpükle test etmesini istemelisiniz.


Doğal gaz alımı yapılan ülkelerle siyasi anlaşmazlık halinde kesinti yaşanır mı?

Hayır. Doğal gazın alımı, satımı ve nakli uluslararası antlaşmalarla güvence altındadır. Ayrıca farklı anlaşmalar gereğince kurulan doğal gaz iletim hatları bağlantılıdır ve kesintisiz bir şebeke oluşturur. Özellikle ani tüketim yükselmeleri ve hatlara zarar verilmesi ihtimaline karşı, depolama ve sıvılaştırılmış doğal gazın şebekeye verilmesi gibi teknik önlemler de alınmıştır.

(Kaynak : Kentgaz Denizli Doğalgaz Dağıtım A.Ş.)